Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

minimalni preventivni program

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Minimální preventivní program vybraného sociálně patologického jevu u žáků s mentálním postižením a sociálním znevýhodněním
 (Jana Macáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//aiubrl// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro vychovatele | Theses on a related topic

Minimální preventivní program
 (Milena Juříková)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wjo0p/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Minimální preventivní program na základní škole a speciálních zařízeních
 (Marta Valentová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zrfl7/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Minimální preventivní program pro základní školy
 (Kateřina Círová)

2014, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//z6q46w// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Preventivní program ve výchově proti šikaně na ZŠ
 (Hana OKÁNÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//hncl8e// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Minimální preventivní program a jeho efektivita
 (Iva KOPECKÁ)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//3hnjd6// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Program prevence sociálně patologických jevů ve vybraném pobytovém zařízení
 (Dana KŘÍŽOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9q9u2u// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Minimální preventivní programy na SOU Mikulov
 (Bohdana Souchopová)

2006, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c256m/ | Speciální pedagogika / | Theses on a related topic

Mapování zkušeností pedagogů z přípravy a koordinace minimálních preventivních programů na základních školách
 (Dominika Košnarová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zpse6/ | Pedagogika / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Dětská prostituce jako téma pro primárně preventivní programy
 (Hana Mottlová)

2011, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jsq80/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)