Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ANP model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vícekriteriální rozhodování při výběru zaměstnanců
 (Tereza Libichová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/31405 | Kvantitativní metody v ekonomice / Ekonometrie a operační výzkum | Theses on a related topic

Analýza konzistence vybraného modelu vícekriteriálního rozhodování s reálným rozhodováním zákazníka a možnosti vylepšení modelu
 (Beáta Kaczmarzyková)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114336 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management kvality | Theses on a related topic

Vícekriteriální hodnocení při výběru strojního vybavení
 (Karel Štencar)

2016, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/df0j21/ | Ekonomika a management / Řízení a ekonomika průmyslového podniku | Theses on a related topic

Vícekriteriální rozhodování za rizika
 (Nikola Furišová)

2017, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ti2kwa/ | Řízení rozvojových projektů / | Theses on a related topic

Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP
 (Alena Chylíková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26897 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Super Decisions - software pro rozhodování na základě metody ANP
 (Alena Chylíková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26897 | Kvantitativní metody v ekonomice / Matematické metody v ekonomii | Theses on a related topic

Comparison of a multi-model database with its single-model variants
 (Michal Merjavý)

2019, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hwolr/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Model reálného hospodářského cyklu vs. novokeynesiánský model
 (Vlastimil Reichel)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/es1f6/ | Matematika / Ekonomie | Theses on a related topic

The problem of model-code consistency and Model Driven Development
 (Matej Jakab)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/spfy9/ | Informatika / Informační systémy | Theses on a related topic

MICRO-MODEL FOR RESERVING IN NON-LIFE INSURANCE WITH THE USE OF GENERALIZED LINEAR REGRESSION MODEL EXTENSIONS
 (Marcel Vrobel)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/74006 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic