Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

pánevní dno

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 24 theses)
Vliv fyzioterapie na dysfunkce pánevního dna
 (Nikola POKORNÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//p21x8l// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Komplexní terapie u dysfunkce pánevního dna
 (Anna PECHANCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//hesp1v// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapie jako součást komplexní léčby u dysfunkce pánevního dna
 (Markéta FIŠAROVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//y5ha5c// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Fyzioterapie dysfunkce pánevního dna u pacientek s roztroušenou sklerózou
 (Jana KOHOUTKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//i2qfcp// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Koplexní terapie u dysfunkce pánevního dna
 (Karolína ŠVRČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ne4e3l// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Dysfunkce pánevního dna jako následek zlomeniny kostrče a možnosti fyzioterapie
 (Anna Formanová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//pn45w3// | Fyzioterapie / | Theses on a related topic

Dysfunkce svalů pánevního dna ve vztahu k funkci nohy a možnost jejího ovlivnění pomocí fyzioterapie
 (Hedvika NEVŘALOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//9shuva// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Dysfunkce pánevního dna
 (Marie DAVIDOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//efrlr3// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Rizikové faktory dysfunkce pánevního dna u žen
 (Edita Cioleková)

2014, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//tjzn3n// | Specializace ve zdravotnictví / Perioperační péče v gynekologii a porodnictví | Theses on a related topic

Dysfunkce svalstva pánevního dna a kostrče ve vztahu k funkčním poruchám v ostatních segmentech páteře
 (Kateřina KOMÁRKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//oi7x5a// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 24 theses)