Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Figury myšlenkové

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Figury a tropy v díle Rhetorica ad Herennium ve srovnání s rétorickými texty Cicerona a Quintiliana
 (Julie Koldová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap4r4/ | Filologie / Latinský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Figury a tropy v díle Rhetorica ad Herennium ve srovnání s rétorickými texty Cicerona a Quintiliana
 (Julie Koldová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap4r4/ | Filologie / Latinský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Lexical analysis of the lyrics from the album Endless Forms Most Beautiful from Nightwish
 (Lucie GURBANOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//l9oqha// | Specializace v pedagogice / Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Figury a tropy v díle Rhetorica ad Herennium ve srovnání s rétorickými texty Cicerona a Quintiliana
 (Julie Koldová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap4r4/ | Filologie / Latinský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Figury a tropy v díle Rhetorica ad Herennium ve srovnání s rétorickými texty Cicerona a Quintiliana
 (Julie Koldová)

2010, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap4r4/ | Filologie / Latinský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Analysis of tropes in Roald Dahl´s short stories
 (Iva VLČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dsgqoz// | Filologie / Anglický jazyk pro manažerskou praxi | Theses on a related topic