Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

zdělávací ICT

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Výuka odborného předmětu podporovaná digitálními technologiemi
 (Martin Jindra)

2019, Bakalářská práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//zbtpgd// | Specializace v pedagogice / Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku | Theses on a related topic

Terénní výuka podporovaná moderními geo-informačními technologiemi
 (Petr Poláček)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m72f6/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství zeměpisu pro základní školy | Theses on a related topic

Osvojování japonštiny technologiemi podporovaným autonomním učením
 (Ivana ČERNÁ)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//b1uqcq// | Filologie / Anglická filologie - Japonská filologie | Theses on a related topic

Geografické vzdělávání podporované novými informačními technologiemi
 (Hana Kuřítková)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fqsgu/ | Matematika / Geografie a kartografie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Počítačem podporovaná výuka fyziky
 (Jiří JIROUT)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vsbmdp// | Specializace v pedagogice / Základy výrobní techniky se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Řízení vybraných firemních procesů pomocí ICT a implementace do systému managementu kvality
 (Michael Reichel)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99233 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Theses on a related topic

Implementace systému zálohování virtualizované IT infrastruktury fakultní nemocnice
 (Jaromír Berka)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//08f5jw// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Theses on a related topic

Moderní technika ve výuce angličtiny na ZŠ
 (David Matuška)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM3660 | Učitelství pro střední školy / Učitelství pro střední školy - základy techniky, Učitelství pro 2. stupeň ZŠ - anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Využití Green ICT praktik při inovaci ICT ve veřejné správě
 (Michal Čečák)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/z5z2e/ | Ekonomika a management / Informační technologie a management | Theses on a related topic

Management of IS/ICT with focus on ICT services outsourcing
 (Michal Šebesta)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52838 | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)