Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

P.R. 177

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Analytické a toxikologické hodnocení kvality červeného pigmentu P.R. 177
 (Barbora Pulkrábková)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//i0pqol// | Chemie / Analytická chemie | Theses on a related topic

Možnosti extrakce lipidů
 (Dominik Černý)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ckncz/ | Chemie / | Theses on a related topic

Optimalizace extrakce nukleových kyselin z půdních vzorků
 (Monika Grätzová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qz4hi/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

GPU akcelerace extrakce řezu z voxelového pole
 (Filip Čáp)

2020, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qycq1/ | Informatika / Paralelní a distribuované systémy | Theses on a related topic

Extrakce multimediálních dat pro úložiště ModeShape
 (Robert Šiška)

2016, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gmedj/ | Informatika / Počítačové sítě a komunikace | Theses on a related topic

Extrakce a konstrukce atributů charakterizujících vlastnosti studenta
 (Martina Durkošová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vs3zz/ | Informatika / Počítačové systémy a zpracování dat | Theses on a related topic

Hodnocení technik extrakce na pevnou fázi (SPME a SBSE) pro stanovení distribuce polyaromatických uhlovodíků ve vodných vzorcích prostředí.
 (Anna Kutláková)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a63zy/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Theses on a related topic

Extrakce argumentace založená na znalostech
 (Jiří Procházka)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dtffc/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Automatická extrakce zastavěných ploch z obrazových dat s vysokým rozlišením
 (Ondřej Oulehla)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/slay2/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Automatická extrakce slovesných idiomů z korpusu
 (Jan Bušta)

2012, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bjf08/ | Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)