Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

nanotoxikologie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Vliv fyzikálně-chemických vlastností nanomateriálů a expozičních médií na výsledky testů ekotoxicity
 (Jakub Opršal)

2016, Disertační práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//h83oor// | Chemické a procesní inženýrství / Environmentální inženýrství | Theses on a related topic

Hodnocení genotoxicity chemických látek u dermální, inhalační a dietární expozice
 (Anežka Sharma)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w382s/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

In-vitro testy genotoxického účinku nanomateriálů
 (Daniel Heblík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7krcn4// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Bakteriální testy ve screeningu environmentálních mutagenů
 (Iveta SKOČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xr5o9f// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Hodnocení poškození DNA v lidských buňkách pomocí testu mikrojader
 (Anna Kalužová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxlrj/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Využití kometového testu k hodnocení genotoxicity
 (Lucie DRÁPELOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wyhnhn// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Stanovení toxicity a genotoxicity vybraných potravinářských barviv pomocí testu na Allium cepa
 (Eva HAVRANKOVÁ)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//k9zv3o// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Genotoxicita vybraných chemických látek v kulturách savčích buněk
 (Lucie HORÁKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//biyw2s// | Biologie / Molekulární a buněčná biologie | Theses on a related topic

In-vitro testy genotoxického účinku nanomateriálů
 (Daniel Heblík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//7krcn4// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic