Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

endocrine disruption

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Optimalizace in vitro biotestů pro zrychlené testování endokrinní disrupce
 (Barbara Albrechtová)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkpqe/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Modely a experimentální hodnocení endokrinní disrupce u vodních živočichů
 (Martina Čížková)

2007, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w59lg/ | Biologie / Obecná biologie | Theses on a related topic

Zavedení metody testování endokrinní disrupce in vitro pomocí luminiscenční savčí buněčné linie
 (Mária Goliašová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//14cu1m// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Nové mechanizmy endokrinní dizrupce - narušení thyroidního a glukokortikoidního systému
 (Veronika Musilová)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tchy4/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Endokrinní toxicita a ekotoxicita sinic a dalších agens ve vodním prostředí
 (Eliška Sychrová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jadtv/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Theses on a related topic

Role Sertoliho buněk v endokrinní disrupci
 (Žaneta Jurčková)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k3w04/ | Biochemie / Analytická biochemie | Theses on a related topic

In vivo a in vitro modely pro studium chronické lymfocytární leukémie
 (Lucie Smyčková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/heqhx/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Theses on a related topic

Renální in vitro modely v toxikologii
 (Renata Škovroňová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jow83/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

In vitro modely pneumocytů typu II a jejich využití pro studium toxicity látek znečišťujících ovzduší
 (Veronika Kocmanová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwuas/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

In vitro modely akutní a chronické myeloidní leukemie
 (Ondřej Venglář)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/awleh/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)