Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

oxidacni stres

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 25 theses)
Recidivující aftózní stomatitida a oxidační stres
 (Lucie Masopustová)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/latbj/ | Bioanalytická laboratorní diagnostika ve zdravotnictví - Bioanalytik / | Theses on a related topic

FnrP regulon bakterie Paracoccus denitrificans a jeho odezva na oxidační stres
 (Ivo Fukala)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v0pg2/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Oxidační stres u denitrifikačních bakterií
 (Timotej Gajdošík)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r86no/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Oxidační stres způsobený aktivními látkami pro kosmetický průmysl
 (Sára Jakubkovičová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//mw0j1k// | Chemie a technologie potravin / Technologie výroby tuků, kosmetiky a detergentů | Theses on a related topic

Účinky xenobiotik na oxidační stres, metabolismus lipidů, integritu DNA a životaschopnost lidských buněk a rybího spermatu in vitro
 (Pavla LINHARTOVÁ)

2016, Disertační práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//6og1ji// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Chronický zánět a oxidační stres v patogenezi diabetu mellitu 2. typu, úloha deoxysfingoidních bazí
 (Lenka Tichá)

2020, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//yi5ucl// | Speciální chemicko-biologické obory / Klinická biologie a chemie | Theses on a related topic

Metabolity tryptofanu a oxidační stres v plasmě pacientů s kardiovaskulárním onemocněním
 (Karolína Krubnerová)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//pi2pm6// | Klinická bioanalytika / | Theses on a related topic

Oxidační stres u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními
 (Johana Roubalíková Erbsová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//svzim9// | Potravinářská a biochemická technologie / | Theses on a related topic

Oxidační stres u bakterií
 (Petra Rejmontová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m6qdt/ | Biochemie / | Theses on a related topic

Oxidační stres v mezofylových pletivech smrku s klimaxovou strategií růstu v horských oblastech
 (Martina VLČKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ynmznz// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 25 theses)