Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

A*

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Calculation of dissociation constants using triangulation methods
 (Jaroslav Oľha)

2012, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jkowy/ | Aplikovaná informatika / Bioinformatika | Theses on a related topic

Algoritmus A* Search implementovaný pomocí technologie CUDA
 (Jan Ivanovský)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98880 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Algoritmus A* Search implementovaný pomocí technologie CUDA
 (Jan Ivanovský)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98880 | Informační a komunikační technologie / Informatika a výpočetní technika | Theses on a related topic

Robustní detekce laserových stop
 (Roman HALA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dg8usq/fulltext.pdf/ | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Theses on a related topic