Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

les trvale tvorivy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Umělá obnova na l.ú. Soběšice (ŠLP „Masarykův les“ Křtiny) v porostu ve stádiu převodu na les trvale tvořivý
 (Eliška Hlavinková)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4c0l74// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Posouzení vhodnosti převodu porostů na les trvale tvořivý a posouzení dopadů klimatické změny na LHC Posudov
 (Magdalena Pellarová)

2020, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ol909a// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Potenciál hodnotové produkce habru obecného v porostech ve stadiu převodu na les trvale tvořivý na ŠLP Křtiny (l.ú. Soběšice)
 (Matěj Vincour)

2019, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//60qqvy// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Vyhodnocení obnovních experimentů na l.ú Soběšice, ŠLP Křtiny ve stádiu převodu na les trvale tvořivý – Dauerwald
 (Vojtěch Moták)

2020, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lwow75// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Hospodářská koncepce lesa tvale plně tvořivého (Dauerwald) a její kolize se současnou lesnickou legislativou v ČR
 (Jana Bezděková)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//v2n9zm// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Stav a vývoj segmentu lesa v NPR Habrůvecká bučina jako podklad pro přírodě blízké lesnické hospodaření
 (Petr Pekárek)

2015, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i7hkdo// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic