Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Podnik

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)
Návrh a vícekriteriální hodnocení investičního projektu nákupu chemické linky ve společnosti JUTA a.s.
 (Richard Janalík)

2018, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/132981 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Strategická analýza firmy pro kofinancování projektu z OP
 (Martin Sedlák)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53645 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Předběžná studie proveditelnosti projektu „Energetické úspory ve výrobním provozu obchodní společnosti Jung-Industry s.r.o.“
 (Sylva Jungová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92160 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Zhodnocení proveditelnosti inovačního projektu ve společnosti
 (Simona Zavadilová)

2012, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/90616 | Ekonomika a management / Ekonomika podniku | Theses on a related topic

ALTERNATIVNÍ ZDROJE FINANCOVÁNÍ OBCHODNÍ SPOLEČNOSTI
 (Pavla Zemová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//d9q3b0// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Alternativní zdroje kapitálu
 (Michaela Svobodová)

2017, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//2rncuw// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Zdroje financování podniku, jejich komparace pro daný účel a případné neplnění závazků
 (Šárka Měkutová)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/lyzlm/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Alternativní zdroje kapitálu
 (Michaela Svobodová)

2016, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//e2ali1// | Ekonomika a management / Management a ekonomika ve veřejném sektoru | Theses on a related topic

Zdroje financování podniku ve vybraném podnikatelském subjektu
 (Andrea LEHOTSKÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//n7uici// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Alternativní zdroje financování potřeb osob ve stáří
 (Jiří Trulik)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/36630 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 32 theses)