Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

keramika

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 27 theses)
Hodnocení stability systému keramika - pojivo - keramika
 (Pavla Dvořáková)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2cvu15// | Konzervování - restaurování objektů kulturního dědictví / | Theses on a related topic

Tuhová keramika z oppida Staré Hradisko a pozdně laténská tuhová keramika na Moravě
 (Miloš Hlava)

2006, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/utrzs/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

Směsná keramika a její využití v technické praxi
 (Petr Tkáč)

2020, Bakalářská práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//ksz7uo// | Materiálové inženýrství / Progresivní technické materiály | Theses on a related topic

Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí
 (Adéla Balcárková)

2016, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sbobp/ | Historické vědy (čtyřleté) / Archeologie | Theses on a related topic

Těšetice-Kyjovice. Moravská malovaná keramika z jihovýchodního segmentu rondelového příkopu
 (David Válek)

2019, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v4mzr/ | Historické vědy (čtyřleté) / Archeologie | Theses on a related topic

Keramika mladší doby stěhování národů na Moravě
 (Soňa Krollová)

2015, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wh0hq/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Středověká a raně novověká kuchyňská a stolní keramika z hradu Špilberk
 (Kateřina Bergerová)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s78lg/ | Archeologie / | Theses on a related topic

Středověká a novověká keramika z města Vamberk
 (Kateřina Fleknová)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM6334 | Archeologie / | Theses on a related topic

Novoveká stolová a kuchynská keramika zo severozápadného Slovenska na príklade nálezov z hradu Lietava
 (Samuel Španihel)

2020, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u06pk/ | Historické vědy (čtyřleté) / Archeologie | Theses on a related topic

Středověká keramika z jižního parkánu hradu Špilberk
 (Kateřina Bergerová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cx78s/ | Historické vědy / Archeologie | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 27 theses)