Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cerne uhli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Černé uhlí v ČR a ve světě (s důrazem na ostravskou aglomeraci)
 (Roman Jedlička)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s6ylb/ | Aplikovaná geografie / Aplikovaná geografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Ztráta soběstačnosti ČR v oblasti černého uhlí: ohrožení energetické bezpečnosti?
 (Ivo Vojáček)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ccax7/ | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní vztahy a energetická bezpečnost | Theses on a related topic

Dopady útlumu těžby černého uhlí na Ostravsko
 (Tereza Sosnovcová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tck9t/ | Geografie a kartografie / Geografie | Theses on a related topic

Těžba černého uhlí v České republice - historie, současnost, perspektivy
 (Markéta Švecová)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut9p7/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Analýza vlivu vybraných faktorů na cenu černého uhlí
 (Daniel Švec)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/46339 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Analýza trhu černého uhlí
 (Andriy Verbiy)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137305 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Flotace černého uhlí v závislosti na stupni oxidace povrchu částic
 (Jakub Koláček)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129924 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic

Odhad vývoje cen černého uhlí z hlediska obchodní organizace.
 (Petr Konečný)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129836 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Těžba uhlí na Ostravsku a její dopady na socioekonomickou strukturu regionu
 (Hana Kaniová)

2012, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/o9bw4/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Theses on a related topic

Pásový dopravník pro dopravu černého uhlí
 (Filip Vaněk)

2018, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129581 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)