Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hnede uhli

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Balené hnědé uhlí jako zkvalitnění produktů úpravny Komořany a Ledvice
 (David Neumann)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119795 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Theses on a related topic

Postoj ČSSD k územním limitům těžby hnědého uhlí v severních Čechách
 (Marie Slámová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l1sgw/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Spor o těžební limity hnědého uhlí v Podkrušnohoří a úloha o.s. Kořeny z hlediska politické ekologie
 (Mikuláš Černík)

2015, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f73uf/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Theses on a related topic

Automatizace měřického sledování stability svahů při povrchovém dobývání hnědého uhlí na Severočeských dolech a.s.
 (Markéta Šťastná)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//lz7iq1// | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Theses on a related topic

Analýza a možnosti rozvoje těžebního průmyslu v Ústeckém kraji se zaměřením na hnědé uhlí
 (Aleš NOVÁK)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//d751yw// | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj | Theses on a related topic

Chemické složení uhlí bílinské delty
 (Stanislav Fojtík)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q9bah/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Theses on a related topic

Rekonstrukce roštového kotle na hnědé uhlí
 (Ján Václavík)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104751 | Strojní inženýrství / Energetické stroje a zařízení | Theses on a related topic

Prolomení limitu těžby hnědého uhlí na Mostecku, analýza problému
 (Lenka Brázdová)

2013, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/mtblv/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Těžba hnědého uhlí a analýza konkurenčních těžebních společností v pánevní oblasti severních Čech
 (Nikola Kršková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uyep1/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Komparace vybraných prediktivních metod na případu územních ekologických limitů těžby hnědého uhlí v Mostecké pánvi
 (Petra Bendlová)

2013, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxiib/ | Politologie / Bezpečnostní a strategická studia | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)