Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

komunikativní vyučování

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Degrees of communicative dynamism and degrees of prosodic prominence in Tolkien's The Fellowship of the Ring and its film adaptation
 (Karolína Pukalíková)

2018, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lnev6/ | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Pronunciation Teaching to Lower Secondary Students: Aspects of Connected Speech
 (Ivana Hnilová)

2014, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/abvk8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství dějepisu pro základní školy Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy | Theses on a related topic

Možnosti rozvoje komunikativních kompetencí dítěte předškolního věku prostřednictvím projektového vyučování
 (Lenka HAVÍČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hvk4kq// | Pedagogika / Předškolní pedagogika | Theses on a related topic

Metody rozvoje učitelské a žákovské kreativity ve vyučování českému jazyku na gymnáziu - se zaměřením na komunikativní dovednosti. Tvůrčí aplikace diachronního přístupu k jazyku
 (Andrea KÖNIGSMARKOVÁ)

2013, Disertační práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//f4ij4z// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání v bohemistice | Theses on a related topic

Vliv organizačních forem vyučování na rozvoj komunikativních dovedností žáků na I. stupni základní školy
 (Marcela Flodrová)

2008, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//2xx7h1// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Putování do země pohádek (Posilování komunikativní kompetence dítěte předškolního věku projektovou metodou)
 (Petra MIKULOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//pb23r3// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Theses on a related topic

Komunikativní elementy ve výuce cizího jazyka na 2. stupni ZŠ na Moravskotřebovsku
 (Veronika Majtényiová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//16ibjh// | Učitelství pro základní školy / Učitelství německého jazyka a občanské výchovy pro 2. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Projektové vyučování integrující vzdělávací obsah výchovy k občanství s jinými vyučovacími předměty
 (Kateřina MAMULOVÁ)

2011, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3y6n43// | Učitelství pro základní školy / občanská výchova-výtvarná výchova | Theses on a related topic

The effective classroom management in young learners language classes
 (Petra Schneiderová)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pidnq/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)