Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

geriatrie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Sociální práce se seniory na oddělení geriatrie v Oblastní nemocnici Kolín, a.s
 (Sabina Cicvárková)

2010, Bakalářská práce, UHK, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB1046 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Theses on a related topic

Perspektivy rozvoje geriatrie v systému zdravotních služeb České republiky
 (Venuše Škampová)

2013, Diplomová práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//pgdm5i// | Systémová integrace procesů ve zdravotnictví / | Theses on a related topic

Vybrané aspekty edukace na oddělení geriatrie ve Fakultní nemocnici v Olomouci
 (Jana RÁBKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//8jm1wz// | Specializace v pedagogice / Sociálně zdravotní práce se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic