Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

experimentální výzkum

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Využití didaktických her v hodinách českého jazyka pro žáky sluchově postižené integrované na základních školách Usage of didactics games in the lesson of the Czech language for pupils with hard of hearing who are integrated at the basic schools
 (Sylva PŘIKRYLOVÁ MARCEKOVÁ)

2012, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//svr7fc// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základních škol | Theses on a related topic

Strategie učení se cizímu jazyku u nevidomých studentů anglického jazyka jako cizího jazyka
 (Ivana Hovořáková)

2017, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zkhq4/ | Specializace v pedagogice (čtyřleté) / Didaktika cizího jazyka | Theses on a related topic

Výuka předmětu didaktika ruského jazyka na Latvijas Universitate.
 (Markéta Šťastná)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c4by8/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství ruského jazyka pro základní a jazykové školy | Theses on a related topic

Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques
 (Pavla Hradecká)

2017, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1yeq/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Correction des fautes de prononciation des apprenants tchèques : recherche expérimentale
 (Pavla Hradecká)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0rzx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Correction des fautes de prononciation des apprenants tchèques : recherche expérimentale
 (Pavla Hradecká)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0rzx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques
 (Pavla Hradecká)

2017, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1yeq/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Correction des fautes de prononciation des apprenants tchèques : recherche expérimentale
 (Pavla Hradecká)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p0rzx/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Didactique de français et phonétique corrective : fautes de prononciation et leur correction chez les apprenants tchèques
 (Pavla Hradecká)

2017, Rigorózní práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d1yeq/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství francouzského jazyka a literatury pro střední školy | Theses on a related topic

Voyelles nasales françaises : écueils articulatoires des étudiants tchèques du français et de l'allemand
 (Libuše Janáčková)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qnf6m/ | Filologie / Francouzský jazyk a literatura Český jazyk a literatura | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)