Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

stáří

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
Možnosti vzdělávání dítěte s tělesným postižením v rámci předškolního vzdělávání v Soběslavi
 (Radka VILÍMKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//hp5wnj// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - vychovatelství | Theses on a related topic

Vzdělávání seniorů a možnosti vzdělávání seniorů v Ústeckém kraji
 (Lucie Kratochvílová)

2018, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//2c9873// | Specializace v pedagogice / Vzdělávání dospělých | Theses on a related topic

Názory rodičů romských žáků na vzdělávání jejich dětí se zaměřením na možnost inkluzívního vzdělávání
 (Zuzana Florianová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/k7b1z/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávání seniorů v Kraji Vysočina
 (Sabina Němcová)

2019, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dcjyg/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Žák s lehkým mentálním postižením v inkluzivním vzdělávání na 1. stupni základní školy - případová studie třídy (Inkluzivní vzdělávání v praxi)
 (Martina Gřundělová)

2013, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ixixm/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Možnosti tanečního vzdělávání na základních uměleckých školách v Brně
 (Pavla Kalivodová)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zn6ln/ | Tělesná výchova a sport / Animátor sportovních aktivit | Theses on a related topic

Interkulturní vzdělávání a možnosti jeho podpory prostřednictvím knihoven
 (Zdeněk Plch)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ljvlv/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Možnosti vzdělávání a pracovního uplatnění osob se středně těžkým mentálním postižením v Královéhradeckém kraji
 (Petr Žitný)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gcf4r/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

Motivace a bariéry seniora při vstupu do počítačového kurzu
 (Lucie Filipiová)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vb7rc/ | Pedagogika / | Theses on a related topic

Motivace a bariéry ve vzdělávání seniorů
 (Lenka Kovářová)

2019, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//e26vl6// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)