Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 16 theses)
Health aspects of gymnastic training and prevention of adverse impacts on health (comparative study of the players in Libya and Czech Republic)
 (Hussin Ashikh Ahmed)

2008, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/viozq/ | Kinantropologie / | Theses on a related topic

Sociální a situační prevence jako nezbytná součást prevence kriminality
 (Libor Haupt)

2015, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6nbggn// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Theses on a related topic

Vzdělávání seniorů jako prevence sociálního vyloučení?
 (Blanka Jurdičová)

2013, absolventská práce, CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc

http://is.caritas-vos.cz/th/13082/caritas_v/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Charitativní a sociální práce | Theses on a related topic

Aktivní sociální učení jako součást primární prevence na školách
 (Hana DADUČOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//obqkdq// | Specializace v pedagogice / Psychologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Dopady počítačové gramotnosti na život seniorů
 (Jitka PEČENÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xjci62// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce ve veřejné správě | Theses on a related topic

Bariéry sociálně vyloučených romských rodičů z měst Libčice nad Vltavou a Slaný ve vzdělávání svých dětí
 (Andrea Gruberová)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f1ga0/ | Sociální politika a sociální práce / | Theses on a related topic

Motivace a bariéry ve vzdělávání zaměstnanců Českých drah
 (Martina Grimmová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0t0yzt// | Specializace v pedagogice / Andragogika v profilaci na řízení lidských zdrojů v neziskové sféře | Theses on a related topic

Motivy a bariéry ve formálním vzdělávání dospělých
 (Zuzana PROKOPOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//nspljo// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

Bariéry ve vzdělávání pedagogických pracovníků
 (Andrea JURŮJOVÁ)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7viujm// | Pedagogika / Andragogika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 16 theses)