Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hypotekárny úver

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Porovnanie vybraných hypotekárnych úverov na českom a slovenskom peňažnom trhu
 (Radka MARTINKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//p19qjp// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Komparácia hypotekárnych úverov vybraných bánk v SR
 (Karol Mikolka)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/hnpji/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Genéza hypotekárnych úverov v SR
 (Beáta Bešinová)

2012, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/mypss/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Aktuálne trendy v oblasti hypotekárnych úverov v SR
 (Soňa Zrubecová)

2009, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/sqi35/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Analýza vývoja hypotekárnych úverov v ČR a SR
 (Marcela Pospišová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/56510 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Trendy hypotečního bankovnictví v České republice a na Slovensku
 (Petra Tóthová)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u161g/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Hypotekárne záložné listy a ich význam pre investorov
 (Daniel Peter)

2010, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/j9ur2/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Stavebné sporenie verzus hypotekárny úver
 (Erika Karabinošová)

2011, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/snyh6/ | Bankovnictví / Bankovní management | Theses on a related topic

Hypotekárny úver – forma financovania bytovej politiky
 (Ján Rácheľ)

2013, Bakalářská práce, Bankovní institut vysoká škola SK / Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/khj03/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)