Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

kohabitace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity
 (Lenka Linhartová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp7uz/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Doba nezaměstnanosti v České republice pohledem analýzy přežití
 (Adam Čabla)

2010, Disertační práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/53602 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

Modely s podílem vyléčených pacientů v analýze přežití onkologických pacientů
 (Kateřina Chlupová)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vvdt1/ | Biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity
 (Lenka Linhartová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp7uz/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Nové prognostické skóre pro hodnocení přežití a odpovědi na léčbu u pacientů s chronickou myeloidní leukémií
 (Tereza Nečasová)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vuzlj/ | Experimentální biologie / Matematická biologie | Theses on a related topic

Využití analýzy přežití k predikci bankrotu
 (Vojtěch Klimek)

2016, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/113462 | Hospodářská politika a správa / Finance | Theses on a related topic

Ne/stabilita kohabitací v České republice: sekundární analýza panelových dat a její limity
 (Lenka Linhartová)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp7uz/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Potřebuje Česká republika uhlíkovou daň?
 (Marek Večeř)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/52336 | Ekonomie a hospodářská správa / Ekonomie | Theses on a related topic

Vývoj kognitivních vlastností v České republice na základě dat z šetření SHARE
 (Lucie Sirotková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/71094 | Kvantitativní metody v ekonomice / Statistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)