Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 29 theses)
Advance processing and vizualization of meteorological data
 (Tomáš DROTTNER)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//thkovp// | Geografie / Geoinformatika | Theses on a related topic

Modely časových řad pro binární a spojitá meterologická data
 (Thanh Trang Pham)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isj97/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

The creation of web portal for display of camera stream and meteorological data
 (Radomír Kůs)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//81u97u// | Systémové inženýrství a informatika / Ekonomická informatika | Theses on a related topic

Analýza prostorových vzorů velkých prostorových dat (Big Spatial Data)
 (Petr Vodička)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eq2jb/ | Geografie a kartografie / Geografická kartografie a geoinformatika | Theses on a related topic

Modely časových řad pro binární a spojitá meterologická data
 (Thanh Trang Pham)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isj97/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Modely časových řad pro binární a spojitá meterologická data
 (Thanh Trang Pham)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/isj97/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Model logistické regrese s fixními a smíšenými efekty v hodnocení kreditního rizika
 (Zuzana Matoušková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/do1ly/ | Matematika / Ekonomie Aplikovaná matematika pro víceoborové studium | Theses on a related topic

Habitatový model křečka polního v České republice
 (Daniel MAŠÍN)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hybsje// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Theses on a related topic

Logistický model růstu a jeho modifikace
 (Aneta KUTKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//jfuqie// | Matematika / Matematika a management | Theses on a related topic

Zobecněný lineární model a aplikace logistické regrese ve financích
 (Andrea Široká)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12133 | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 29 theses)