Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

systém školní informační

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 22 theses)
Informační systém školy z pohledu administrátora systému a správce webu.
 (Drahomír Škárka)

2016, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e2ybjl// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Theses on a related topic

Rozšíření informačního systému Unicorn Universe s použitím metodiky Unicorn Enterprise System Powered Company
 (Jan Rudolf)

2013, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//d04qdj// | Systémové inženýrství a informatika / Manažerská informatika | Theses on a related topic

Informační systémy ve školní administrativě
 (Karolína Zimová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8735 | Informatika / Informatika se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Školní informační systémy a jejich technická podpora
 (Stanislav Popelka)

2010, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//wyonr6// | Specializace v pedagogice / Základy technických věd a informačních technologií pro vzdělávání a geografie | Theses on a related topic

Informační systém školy
 (Martin Hrnčíř)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vnqr7/ | Specializace v pedagogice / Pedagogické asistentství technické a informační výchovy pro základní školy Pedagogické asistentství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

Informační systém pro školní matriku málotřídních základních škol
 (Jakub Sedlařík)

2012, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nooi89// | Informační technologie / | Theses on a related topic

Informační systémy ve školní administrativě
 (Karolína Zimová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8735 | Informatika / Informatika se zaměřením na vzdělávání, Ruský jazyk se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Podpora žáků s narušenou komunikační schopností při přechodu ze základní školy logopedické na střední školu
 (Renata Svobodová)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vt0xh/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - komunikační techniky | Theses on a related topic

Výuka pracovních činností na základní škole jako prostředek pro výběr střední školy
 (Rostislav Maršálek)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pe7o0/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Theses on a related topic

Problematika přechodu ze základní na střední školu ve vyučování matematiky
 (Michaela Dvořáková)

2018, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hxtda/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 22 theses)