Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Vývoj organizace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 12 theses)
Teorie životního cyklu organizace a její využití v malém podniku
 (Barbora Tkáčová)

2011, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/28831 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Řízení životního cyklu softwarového produktu: teorie a praxe
 (Tomáš Novotný)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/29441 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Aplikácia teórie životného cyklu v oblasti rovnováhy platobnej bilancie (na príklade pobaltských republík)
 (Martin Haburaj)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/37077 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Rozvoj přístupů k analýze nákladů životního cyklu
 (Marie Sklářová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109103 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Zmeny kapitálovej štruktúry v rámci životného cyklu podniku
 (Milan Centko)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/70292 | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Ekonomická analýza životního cyklu tahače návěsů
 (Ondřej Kopřiva)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ropl0w/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Analýza životního cyklu ve společnosti ŠKODAEXPORT a. s.
 (Jana Roubíčková)

2007, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/3026 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Vliv životního cyklu na organizační architekturu
 (Alena Skřivánková)

2013, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/44ht8p/ | Podnikání a komerční inženýrství v průmyslu / | Theses on a related topic

The life cycle of party pledges in Czech coalition governments
 (Petra Svačinová)

2017, Disertační práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cd5ej/ | Politologie (čtyřleté) / Politologie | Theses on a related topic

Understanding the Pathogenic Life-Cycle of the Lyme Disease Pathogen \kur{Borrelia bavariensis}
 (Matthias KALTHOFF)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ahv3xy// | Biochemistry / Biological Chemistry | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 12 theses)