Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

životní cyklus

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)
Ekonomická analýza životního cyklu tahače návěsů
 (Ondřej Kopřiva)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/ropl0w/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Ekonomická analýza životního cyklu produktu
 (Michaela Vaňková)

2018, Diplomová práce, Celoškolská pracoviště (studium mimo fakulty) / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/65f6o5/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Theses on a related topic

Rozvoj přístupů k analýze nákladů životního cyklu
 (Marie Sklářová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109103 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

Zhodnocení nákladů životního cyklu u vybraného produktu
 (Drahomíra Honzíková)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/23672 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Model nákladů životního cyklu pro kolejové vozidlo
 (Pavel Vosáhlo)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104921 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Ekonomická analýza problematiky biopaliv: Analýza nákladů biopaliv a jejich environmentálních dopadů v porovnání s konvenčními.
 (Jiří Kárník)

2012, Diplomová práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//rnto9d// | Hospodářská politika a správa / Ekonomika veřejného sektoru | Theses on a related topic

ŘÍZENÍ NÁKLADŮ A ODPOVĚDNOST PODNIKATELSKÉHO SUBJEKTU ZA OCHRANU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ VE VÝROBNÍ SPOLEČNOSTI
 (Zuzana Žemličková)

2015, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//se0yv6// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika | Theses on a related topic

Analýza nákladů na vlastnictví nákladního vozidla vybrané řady
 (Kamil Sikora)

2015, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109566 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Model nákladů životního cyklu pro kolejové vozidlo
 (Pavel Vosáhlo)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104921 | Strojní inženýrství / Dopravní technika a technologie | Theses on a related topic

Rozvoj přístupů k analýze nákladů životního cyklu
 (Marie Sklářová)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109103 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Management jakosti | Theses on a related topic

« 1 2 3 4 » (total: 37 theses)