Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hodnocení hospodaření

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 17 theses)
Využití leteckého laserového skenování k odhadu základních taxačních veličin lesních porostů na Školním lesním podniku Křtiny
 (Tomáš Zamec)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//xnv4na// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Vliv změny druhové skladby lesních porostů na ekonomickou efektivnost lesního podniku
 (Jakub Vamberský)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//i03cfg// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Hodnocení geocachingu na území Školního lesního podniku Masarykův les Křtiny pro lidi se sníženou mobilitou
 (Eliška Matušková)

2019, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//7zgju5// | Krajinářství / | Theses on a related topic

Ekonomické aspekty pěstování třešně ptačí (Prunus avium /L./ L.) na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
 (Kateřina Vítková)

2016, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yasg6s// | Lesnictví / | Theses on a related topic

Přirozená obnova jedle bělokoré v převodu na výběrný les na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
 (Lukáš Opravil)

2016, Diplomová práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2t2emu// | Lesní inženýrství / | Theses on a related topic

Potenciál rozvoje cestovního ruchu na Školním lesním podniku Masarykův les Křtiny
 (Michaela Pokladníková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//emzk1g// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Realizace odměňování zaměstnanců lesního podniku
 (Marie Havlíčková)

2016, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//u0kfw8// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic

Public relations jako nástroj firem na budování pozitivního veřejného mínění
 (Hana Chmelíková)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/l30mr/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 17 theses)