Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

upír

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Od Drakuly ke Stmívání - proměny literární postavy upíra
 (Markéta IREIN)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tzjo7r// | Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Od Drakuly ke Stmívání - proměny literární postavy upíra
 (Markéta IREIN)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7yyhxk// | Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Od Drakuly ke Stmívání - proměny literární postavy upíra
 (Markéta IREIN)

2014, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//7yyhxk// | Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Od Drakuly ke Stmívání - proměny literární postavy upíra
 (Markéta IREIN)

2013, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tzjo7r// | Specializace v pedagogice / český jazyk - občanská výchova | Theses on a related topic

Európska únia ako normatívna sila
 (Michala Burianová)

2011, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/deyju/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Nízko kvalifikovaná pracovní sila na postindustriálních pracovních trzích
 (Michal Kozák)

2012, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4hwp/ | Sociologie / | Theses on a related topic

Návrh konstrukce dřevěného sila
 (Matej Horňák)

2016, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116680 | Stavební inženýrství / Konstrukce staveb | Theses on a related topic

Optimalizace rozvoje vnitřních zdrojů pracovních sil pomocí vybraných prvků podnikové kultury orientované na vnitřní zdroje pracovních sil a systému talent managementu ve vybraném podniku
 (Jan WEGERT)

2014, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//teov41// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Rozvoj bezpečnosti v Ústeckém kraji se zaměřením na aktivní zálohy ozbrojených sil
 (Jiří Fečko)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/pqk5y/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic