Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

CRM

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 11 theses)
Procesy Peer-to-Peer Lendingu
 (Yahor Hancharyk)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/73410 | Aplikovaná informatika / Informatika | Theses on a related topic

Marketing jako nástroj k integraci umění a široké veřejnosti s důrazem na prodej a nákup uměleckých děl
 (Adéla Petříčková)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xx6ex/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Theses on a related topic

Metody hodnocení práce a výkonu u zaměstnanců Zákaznické linky společnosti ČEZ Prodej, a.s.
 (Markéta Zemanová)

2019, Bakalářská práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//8wjizv// | Ekonomika a management / Manažerská studia - řízení lidských zdrojů | Theses on a related topic

Analýza prostředků a technik podpory prodeje v podniku ŠKODA AUTO a.s.
 (Kristýna Kepková)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/ct9ea/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Analýza a optimalizace procesu prodeje a odbytu ve firmě DEKTRADE a.s.
 (Jaroslav Souček)

2016, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115017 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Theses on a related topic

Hodnocení ekonomické situace podniku Zemědělské zásobování a nákup Strakonice, a.s.
 (Klára Ruttenbacherová)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/hacor/ | Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance | Theses on a related topic

Projekt prodeje části podniku Z-E.M.O.S. trading a. s., jeho finanční a daňový dopad
 (Martina Zaoralová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//wb910h// | Hospodářská politika a správa / Finance, specializace Finanční kontrola | Theses on a related topic

Vývoj a aktuální trendy prodeje umění v aukčních domech Sotheby’s a Christie’s
 (Kateřina Noskyová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/75001 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Rezervační systém ARES-3 zajišťující prodej rezervací ve vlacích Českých drah, a.s. a dalších zahraničních železnic
 (Jan Adámek)

2015, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//cnkdpg// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 11 theses)