Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

aktivity denniho zivota

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Vliv střevní stomie na aktivity denního života
 (Michaela Slavíková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//pm6vfx// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Bolest a aktivity denního života
 (Erika VALALIKOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4cr2pc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Soběstačnost seniorů v aktivitách denního života
 (Pavlína Brímová)

2010, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sq47f/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Využití testů hodnocení aktivit denního života ke zkvalitnění péče u seniorů.
 (Martina VERNEROVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//e4gau9// | Tělesná výchova a sport / Aplikované pohybové aktivity | Theses on a related topic

Denní aktivity u fokomelie horní končetiny
 (Zuzana DAMBORSKÁ)

2010, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//81h3yw// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Posouzení vlivu motorického postižení na omezení aktivit denního života
 (Hana KAŇKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//4kl39g// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Theses on a related topic

Volnočasové aktivity jedinců s mentálním postižením a kombinovanými vadami v zařízení SPMP ÚSVIT v Havlíčkově Brodě
 (Michaela KUBÁTOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ujw6o0// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Hodnocení úrovně tělesné zdatnosti a fyzické aktivity u pacientů s obezitou
 (Jarmila Podrazská)

2006, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ajtyi/ | Specializace ve zdravotnictví / Léčebná rehabilitace a fyzioterapie | Theses on a related topic

Vliv chronických bolestí zad na aktivity v běžném životě
 (Hana TŮMOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//b8rcun// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Theses on a related topic

Výskyt dušnosti a vliv na denní aktivity pacientů dle jednotlivých fenotypů chronické obstrukční plicní nemoci
 (Růžena JUŘIČKOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//szyg5r// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)