Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

general linear model

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Dynamické zobecněné lineární modely
 (Tomáš Rachůnek)

2008, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b8t9b/ | Aplikovaná matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic

Regresní diagnostika v chemometrickém modelu
 (Veronika Bendová)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jafc4/ | Matematika / Statistika a analýza dat | Theses on a related topic