Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

FIAS, Foreign Investment Advisory Service (Poradenská služba pro zahraniční investice)

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 3 » (total: 23 theses)
International Centre for European Cooperation – projekt Youth&Sport
 (Dominik Novotný)

2017, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/trgxm/ | Tělesná výchova a sport / Management sportu | Theses on a related topic

Řešení sporů z investic v rozhodčím řízení
 (Dita Doleželová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/a0tb2/ | Právní specializace / Právo a mezinárodní obchod | Theses on a related topic

Právní ochrana mezinárodních investic
 (Michal Straka)

2015, Diplomová práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bebbh/ | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochrana zahraničních investic
 (Marek Ouška)

2012, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/lsw6g/ | Bankovnictví / Právní administrativa v podnikatelské sféře | Theses on a related topic

Ochrana mezinárodních investic a řešení sporů z nich vznikajících se zaměřením na ČR a Francii
 (Andrea WOLFOVÁ)

2013, Diplomová práce, Fakulta právnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ohhank// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Ochrana investic v mezinárodním právu a řešení investičních sporů před ICSID
 (Kristýna SEIFERTOVÁ)

2011, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//k7qmuj// | Právo a právní věda / Právo | Theses on a related topic

Topics in the Reconstruction and Development of Indo-European, Balto-Slavic and Proto-Slavic Prosodic Patterns (Morphonological Analysis)
 (Roman Sukač)

2010, Disertační práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b47oa/ | Filologie (čtyřleté) / Srovnávací indoevropská jazykověda | Theses on a related topic

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj
 (Jana Růžičková)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gek1w/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Banka pro mezinárodní platby
 (Kamil Mach)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/plk44/ | Ekonomika a management / Finance | Theses on a related topic

« 1 2 3 » (total: 23 theses)