Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

fosilni stopy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Fosilní stopy po činnosti hmyzu na vybraných lokalitách Českého středohoří (oligocén-miocén)
 (Jana PONGRÁCOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//4x17s4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Theses on a related topic

Fosilní stopy v paleontologické sbírce Ostravského muzea v Ostravě
 (Kamila TRÁVNÍČKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qxqw69// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Fosilní stopy z lokality Bojkovice-Bzová a okolí
 (Sergei CHEMIAKIN)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//rbm3n1// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Taxonomie a etologie fosilních stop masivu Kobylské (flyšové pásmo Západních Karpat)
 (Luděk ONDRUCH)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xg0xim// | Biologie / Biologie - Geologie a ochrana životního prostředí pro vzdělávání | Theses on a related topic

Taxonomie a etologická charakteristika fosilních stop moravického souvrství Nízkého Jeseníku (spodní karbon, moravskoslezská jednotka Českého masivu)
 (Tomáš LEHOTSKÝ)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7xtso2// | Geologie / Environmentální geologie | Theses on a related topic

Cenozoic ichnological record in the area of Iceland and Faroe Islands
 (Richard Pokorný)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mkfcd/ | Geologie (čtyřleté) / Geologické vědy | Theses on a related topic

Pozůstatky fosilní fauny v Ostravsko-karvinských dolech
 (Michaela Hlubková)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92455 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Theses on a related topic