Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

taxonomie

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Analýza učebních úloh ve výuce anglického jazyka ve 4. ročníku ZŠ dle Bloomovy taxonomie
 (Hana Matušková)

2021, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/x1be9/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Theses on a related topic

Ekologie a taxonomie gramnegativních bakterií v Antarktidě
 (Veronika Dvořáčková)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f3nch/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Theses on a related topic

Morfologie a taxonomie larev mer čeledi Triozidae se zaměřením na nedostatečně známé druhy ve fauně střední Evropy (Hemiptera: Psylloidea)
 (Jana Hintenausová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pvl42/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Theses on a related topic

Taxonomie, ekologie a biogeografie rozsivek ostrova Nový Amsterdam a ostrova Svatého Pavla (TAAF, Jižní Indický oceán)
 (Barbora Chattová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cgk3p/ | Biologie (čtyřleté) / Botanika | Theses on a related topic

Typizace a taxonomie psychrofilních prokaryot z Antarktidy
 (Stanislava Králová)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gqc10/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Morfologie a taxonomie nymf středoevropských druhů mer se zvláštním zaměřením na rod Eryngiofaga (Hemiptera: Psylloidea)
 (Jana Hintenausová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uho46/ | Ekologická a evoluční biologie / Biologie se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Taxonomie a biologie roztočů přenášených mezi květy kolibříky v neotropické oblasti (Acari: Mesostigmata: Ascidae/Melicharidae)
 (Zuzana Literáková)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q1i94/ | Ekologická a evoluční biologie / | Theses on a related topic

Taxonomie kultivovatelných psychrotrofních prokaryot z vodních ekosystémů
 (Marcel Kosina)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/nys91/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Polyfázová taxonomie anaerobních bakterií
 (Dagmar Matoulková)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ncfzz/ | Biologie (čtyřleté) / Mikrobiologie | Theses on a related topic

Aplikace metod molekulární biologie v popisu nových druhů parazitů a při revizi jejich taxonomie na příkladu podřádu Octomacrinea Khotenovsky, 1985.
 (Kristína Civáňová)

2014, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/e13or/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)