Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Raný, romantismus, v, Čechách

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 19 theses)
Management profesionálních těles provozujících historicky poučenou interpretaci staré hudby.
 (Aneta Dlasková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51705 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Hudební režie historicky poučené interpretace na autentickém nástroji
 (Sarah Jedličková)

2020, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14647 | Hudební umění / Hudební režie | Theses on a related topic

Interpretace koncertu A dur QV5:217 J. J. Quantze na modelu jeho flétny
 (Anežka Levová)

2020, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/sknuj/ | Hudební umění / Historická interpretace | Theses on a related topic

Interpretace skladeb vybraných českých autorů 19. století na dobové varhany
 (Adéla Venclová)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/l3dkt/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

Srovnání způsobu hry a interpretace na barokní traverso a flétnu současného typu
 (Anežka Šejnohová)

2018, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bipa8/ | Hudební umění / Hra na flétnu | Theses on a related topic

Klavírní dílo Jana Václava Hugo Voříška (1791 - 1825) v kontextu dobové tvorby a jeho interpretace dnes
 (Petra Matějová)

2014, Disertační práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/bu3xk/ | Hudební umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Management profesionálních těles provozujících historicky poučenou interpretaci staré hudby.
 (Aneta Dlasková)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51705 | Ekonomika a management / Arts Management | Theses on a related topic

Interpretace loutnových transkripcí skladeb J.S.Bacha na kytaru
 (Ozren Mutak)

2019, Disertační práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/13454 | Hudebního umění / Interpretace a teorie interpretace | Theses on a related topic

Současná barokní interpretace
 (Markéta Čepická)

2017, Diplomová práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/9923 | Hudební umění / Housle | Theses on a related topic

Poučená interpretace orchestrálních partů bicích nástrojů
 (Antonín Procházka)

2021, Bakalářská práce, Hudební a taneční fakulta / Akademie múzických umění v Praze

http://hdl.handle.net/10318/14789 | Hudební umění / Bicí nástroje | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 19 theses)