Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

César Franck

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

César Franck: Chorál č. 2 h moll
 (Martin Šálka)

2021, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/g1uxl/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

L'homme et femme à l'époque du romantisme, réalisme et naturalisme français
 (Soňa Horáková)

2011, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tz34v/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - francouzský jazyk | Theses on a related topic

Tři skladby Césara Francka
 (Petr Vacek)

2015, Bakalářská práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/zdbv0/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

Interpretace skladeb vybraných českých autorů 19. století na dobové varhany
 (Adéla Venclová)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/l3dkt/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

Interpretace severoněmecké varhanní hudby 17. století na české barokní varhany
 (Jiří Kovář)

2017, Diplomová práce, Hudební fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/kwsmj/ | Hudební umění / Hra na varhany | Theses on a related topic

Antické vodní varhany ve světle dobových literárních pramenů a archeologických nálezů
 (Tomáš Weissar)

2014, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xn3rc/ | Humanitní studia / Latinský jazyk a literatura | Theses on a related topic

Varhany a varhanní dění na Prostějovsku ve 20. století
 (Erika Lukášová)

2009, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//tmn38f// | Specializace v pedagogice / Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání a matematika | Theses on a related topic

a) Závěrečný bakalářský koncert - varhany
 (Ondřej Hromádko)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8883 | Specializace v pedagogice / Hra na nástroj a sólový zpěv se zaměřením na vzdělávání, Hudební kultura se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic