Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

ankylozující spondylitida

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 15 theses)
Sestra a pacient s ankylozující spondylitidou v ambulantní péči
 (Lenka CHALUPOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jnppqo// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Účinky fyzioterapie u pacientů s Bechtěrevovou chorobou léčených v ambulantních zařízeních a lázeňských léčebnách
 (Ivana HRADILOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//w4s3l9// | Specializace ve zdravotnictví / Fyzioterapie | Theses on a related topic

Komunikace u pacienta v intenzivní péči
 (Lenka Švecová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ap1sz/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče a komunikace s pacientem na operačním sále
 (Dana VELIMSKÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//u363bz// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Problematika komunikace sester s pacienty se sluchovým znevýhodněním v rámci ošetřovatelské péče v nemocnici na lůžkovém oddělení
 (Petra DEKICKÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ee2kfr// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sestra pro intenzivní péči z pohledu všeobecných sester
 (Anna Zechnerová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kfuyj/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

abs.role „Potok“ /in: Jáchym Topol: Sestra, Studio Marta/
 (Petr Németh)

2018, Diplomová práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/oxx0t/ | Dramatická umění / Činoherní herectví | Theses on a related topic

Produkce inscenace Sestra ve studiu Marta
 (Monika Horáková)

2017, Bakalářská práce, Divadelní fakulta / Janáčkova akademie múzických umění v Brně

https://is.jamu.cz/th/r5ghl/ | Dramatická umění / Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management | Theses on a related topic

Všeobecná sestra a její prestiž
 (Dominik Všetíček)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/b65fr/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vzájemná očekávání sester a studentů oboru Všeobecná sestra při praktické výuce na vybraných odděleních
 (Klára KLAUSOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//cqzyal// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 15 theses)