Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Komplexní ošetřovatelská péče o kojence s bronchopneumonii
 (Martina ANDĚLOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//99wvht// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelská péče o pacienta s bronchopneumonií
 (Lucie BANASOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//gvfy82// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Ošetřovatelský proces v péči o pacienta s akutní bronchopneumonií na umělé plicní ventilaci
 (Tomasz SIEDLOK)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ohbzhh// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Role sestry v péči o pacienta s bronchopneumonií
 (Zuzana SLÁMOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2ps1yl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sestra a pacient se zavedeným epidurálním katétrem v Masarykově onkologickém ústavu
 (Pavlína Navrátilová)

2020, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/thwk0/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sestra a pacient s ankylozující spondylitidou v ambulantní péči
 (Lenka CHALUPOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jnppqo// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Přítomnost emocí v interakci sestra – pacient
 (Natálie Pochopová)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//p0wbgq// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sestra v roli pacienta
 (Hana BLAŽKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//i98cj9// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic