Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

osetrovani

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Specifika ošetřování pacienta s diabetem mellitem v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester
 (Vladislava Otteová)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/iy4nu/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Specifika ošetřování tracheostomické kanyly v intenzivní péči z pohledu všeobecných sester
 (Bohuslava Zapletalová)

2018, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fi9rc/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Znalosti a dovednosti v první pomoci při ošetřování zranění vzniklých při dřevěném šermu
 (Ondřej Jahoda)

2018, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/z6kq5/ | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

Ošetřování centrálního žilního katétru
 (Veronika Vymyslická)

2016, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/njoon/ | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Theses on a related topic

Ošetřování polytraumatizovaných pacientů posádkami Zdravotnické záchranné služby Jihomoravského kraje
 (Michal Hotař)

2020, Bakalářská práce, Vysoká škola zdravotnická

https://is.vszdrav.cz/th/ald2j/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Psychosociální péče v ošetřování onkologicky nemocných seniorů s kolorektálním karcinomem
 (Dita Dušková)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aokyl/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Ošetřování neurochirurgického pacienta s multimodálním monitoringem
 (Veronika Fabová)

2014, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n7tss/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Rehabilitační ošetřování u pacienta po cévní mozkové příhodě
 (Sabina Pavková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//b78920// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Kvalita ošetřovatelské péče při aseptickém ošetřování operačních ran
 (Pavla KARŠULÍNOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//v20qmm// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Připravenost zdravotnické záchranné služby na ošetřování pacientů kontaminovaných radiologickým agens
 (Lucie STREJČKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//2ulsbh// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotnický záchranář | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)