Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

biodegradace

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 18 theses)
Ověření využitelnosti houby Pleurotus ostreatus pro hodnocení antimykotických účinků látek.
 (Pavlína TOBOLOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//mbb79z// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Analýza vybraných látek z houby Pleurotus ostreatus chromatografickými metodami
 (Jana HOLUBOVÁ)

2009, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dyjlw2// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Theses on a related topic

Sledování vlivu aplikace hlívy ústřičné Pleurotus ostreatus na vybrané vlastnosti masných výrobků
 (Jana Mrázková)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//dmvk7x// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Hodnocení toxického působení těžkých kovů testem využívajícím houby bílé hniloby
 (Michaela KARÁSKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//l3dqf7// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Biodegradace syntetických barviv houbovými kulturami za pomocí rotačního diskového bioreaktoru
 (Jana VEJROSTOVÁ)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//fvcx1b// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Degradace syntetických barviv pomocí Phanerochaete chrysosporium
 (Andrea Blahutová)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//3h8hrk// | Chemie a technologie potravin / Technologie potravin | Theses on a related topic

Dekolorizace trifenylmetanových a ftalocyaninových barviv houbou Irpex lacteus
 (Pavlína ŠLOSARČÍKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//kblkej// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Theses on a related topic

Biodegradace směsi barviv imobilizovanou kulturou houby Irpex lacteus
 (Lucie IHELKOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//jrmcfp// | Biologie / Aplikovaná ekologie | Theses on a related topic

Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v minerálním mediu
 (Jindřich FOJTÍK)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//3ru0ca// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

Biodegradační výkonnost houby Irpex lacteus v jednorázové kultuře v komplexním organickém mediu
 (Michaela KNAPOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//tglzzc// | Biologie / Experimentální biologie | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 18 theses)