Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Halogenalkandehalogenasy

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Biodegradace environmentálních polutantů - krystalogeneze vybraného enzymu
 (Jakub JUNG)

2013, Bakalářská práce, Fakulta rybářství a ochrany vod / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//079tj6// | Zootechnika / Rybářství | Theses on a related topic

Haloalkane dehalogenase from unique plant-pathogenic bacterium Agrobacterium tumefaciens C58: Biochemical characteristics and engineering
 (Khomaini Hasan)

2012, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yrekx/ | Biochemie (čtyřleté) / Biochemie | Theses on a related topic