Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

process mining

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Analýza logistického procesu a návrh optimalizace pomocí metod process miningu
 (Jakub Chmelíček)

2021, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ongwz/ | Manažerská informatika / | Theses on a related topic

Logistické procesy a jejich optimalizace
 (Marie Machová)

2008, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/14366 | Aplikovaná informatika / Informační management | Theses on a related topic

Business Process Reengineering: Dopad zavedení nové technologie do procesů podniku
 (Monika Vampolová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72481 | Aplikovaná informatika / Kognitivní informatika | Theses on a related topic

Analýza logistického procesu a návrh optimalizace pomocí metod process miningu
 (Jakub Chmelíček)

2021, Diplomová práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/ongwz/ | Manažerská informatika / | Theses on a related topic

Chemometrics and data mining in chemistry
 (Filippo Amato)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f4foq/ | Chemie (čtyřleté) / Analytická chemie | Theses on a related topic

Analýza a optimalizace věrnostního programu skupiny Gastro Group
 (Martina Horáčková)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/uie3f/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Theses on a related topic

Návrh těžebních postupů a optimalizace dopravy v DP Tovačov I. na roky 2016-2025
 (Kateřina Pokorná)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119862 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Theses on a related topic

Data mining v podnikání
 (Michal Fridrich)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//r1mllp// | Ekonomika a management / Podnikání | Theses on a related topic

Optimalizace těžby uhlí na Dole Bílina v rámci platných územně ekologických limitů
 (Martin Dolejší)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141537 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic

Speciální doprava a její optimalizace pro realizaci překlizu dobývací technologie při vybavování porubu 402 202 na důlním závodě ČSM Stonava
 (Roman Mikula)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141542 | Těžba nerostných surovin / | Theses on a related topic