Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Konkurenceschopnost

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 14 theses)
Konkurenceschopnost ČR a její komparace s ostatními zeměmi Visegrádské čtyřky
 (Lucie Hejhalová)

2010, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79859 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

ČR po vstupu do EU - změny konkurenceschopnosti
 (Alena Trunečková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/51711 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Hodnocení konkurenceschopnosti EU a USA
 (Michal Dunaj)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85068 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Hodnocení konkurenceschopnosti EU a USA
 (Michal Dunaj)

2011, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/85068 | Hospodářská politika a správa / Eurospráva | Theses on a related topic

Strategie EU pro Podunají jako nástroj regionalizace středovýchodní Evropy
 (Michal KUPEC)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//5ypxd7// | Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia | Theses on a related topic

Strategie EU pro Podunají jako nástroj regionalizace středovýchodní Evropy
 (Michal KUPEC)

2018, Bakalářská práce, Fakulta filozofická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//lpyl5o// | Politologie / Mezinárodní vztahy - teritoriální studia | Theses on a related topic

Makroregionální strategie jako nový nástroj přeshraniční spolupráce EU
 (Lenka Jirkovská)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fxgnw/ | Mezinárodní teritoriální studia / Evropská studia | Theses on a related topic

Marketingové plánování a strategie pro trhy EU v cestovním ruchu.
 (Jiří Petraš)

2006, Diplomová práce, Akademie Sting

https://is.sting.cz/th/iwdmw/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Cirkulární ekonomika v ČR v kontextu strategie EU
 (Aneta Plevová)

2017, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/72716 | Mezinárodní ekonomické vztahy / Evropská integrace | Theses on a related topic

Srovnání vlivu českého a slovenského automobilového průmyslu na hospodářský růst a zaměstnanost v letech 2008-2017
 (Lukáš Strýček)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77147 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 14 theses)