Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

trade dynamics

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Mathematical modeling/Impacts of trade-offs on dynamics of sterilizing infections
 (Eva Janoušková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ub0ir/ | Matematika (čtyřleté) / Pravděpodobnost, statistika a matematické modelování | Theses on a related topic

Dynamics of Agri-food trade between European Union and Central Africa
 (Ema Balaščáková)

2017, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//yevjh2// | International Territorial Studies / International Development Studies | Theses on a related topic

Switch the Regime of Cap-and-Trade : An Econometric Approach to the Prices of CO2 Emission Allowances
 (Shadie Broumandi)

2014, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gkknr/ | Hospodářská politika a správa / Finanční podnikání (angl.) | Theses on a related topic

Economic Dynamics in Turkey in Public Data View
 (Vedat Ceken)

2019, Diplomová práce, Fakulta informatiky a managementu / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eM5962 | Systémové inženýrství a informatika / Informační management | Theses on a related topic

Role odborů na dynamiku zaměstnanosti a nezaměstnanosti
 (Zuzana Kyselová)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/yu7nv/ | Matematika / Matematika - ekonomie | Theses on a related topic

Zhodnocení vlivu mezinárodního obchodu České republiky na dynamiku rozvoje hospodářství
 (Jan Křapka)

2016, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//9r7fz9// | Ekonomika a management / Ekonomika a management mezinárodního obchodu | Theses on a related topic

Výběr dodavatelů dopravních služeb a dynamika obchodních vztahů: ekonomická teorie a případová studie
 (Naďa Hálová)

2015, Bakalářská práce, Provozně ekonomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//4hejze// | Ekonomika a management / Manažersko-ekonomický | Theses on a related topic