Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

sar

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Optimalizácia využitia indikátoru SAR na vybranom burzovom indexe
 (Dávid Vyšňovský)

2015, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/amyek/ | Finance a účetnictví / Finance | Theses on a related topic

Application of machine learning algorithms for forest monitoring by satellite SAR data
 (Sweety Wadhwa)

2019, Diplomová práce, Univerzitní studijní programy / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138771 | Výpočetní vědy / | Theses on a related topic

Utilization of satellite SAR Interferometry to Identify and Map Landslides in Sánchez Municipality, Dominican Republic
 (Alicia Rijo Estrella)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130064 | Geodézie, kartografie a geoinformatika / Geoinformatika | Theses on a related topic

Analýza ozbrojeného konfliktu v SAR mezi lety 2004-2015
 (Daniel Peterek)

2018, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cx23tl// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Návrh informačního portálu a informačního systému pro SAR (Search and Rescue) složky integrovaného záchranného systému
 (Jiří Zeman)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/unm11/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Využití parabolic SAR v technické analýze spotového kursu pro podporu intradenního obchodování
 (Marek Koucký)

2016, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/54257 | Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví | Theses on a related topic

Asistenční prvek vozidel pro bezpečné přecházení chodců - SAR
 (Trojan Ivanov)

2013, Diplomová práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//w3auol// | Dopravní inženýrství a spoje / Dopravní prostředky: Silniční vozidla | Theses on a related topic

SAR Team v Moravskoslezském kraji
 (Jan Hrbáč)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69650 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Havarijní plánování a krizové řízení | Theses on a related topic

"Svou ženu nebudeš už nazývat Sáraj, její jméno bude Sára." (Gn 17,15) Sára, žena Abrahamova v knize Genesis
 (Veronika BURIANOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yt931y// | Specializace v pedagogice / Náboženství se zaměřením na vzdělávání a katechetika | Theses on a related topic

Využití nových přístupů a strategií ve výuce anglického jazyka na základní škole u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami
 (Marcela Sára Létalová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fdt0c/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika pro učitele | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)