Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hotel

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

A Change of U.S. Foreign Policy in the Aftermath of the 9/11 Terrorist Attacks and its Effect on U.S. Relations with the Rest of the World
 (Petr Doležel)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ke3fp/ | Specializace v pedagogice / Lektorství cizího jazyka - anglický jazyk | Theses on a related topic

Změna majetkové struktury severozápadních Čech v letech 1945-1948. Konfiskace a znárodnění v oblasti průmyslu
 (Hana ČERNÁ)

2018, Disertační práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//yfggmt// | Historické vědy / České dějiny | Theses on a related topic

Vliv vlastnické struktury na výkonnost podniků
 (Kateřina Moravcová)

2020, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sarjh/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

The Effect of Ownership Structure on Corporate Financial Performance in the Czech Republic
 (Lukáš Konečný)

2015, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rhqqy/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Dopad změny vlastnické struktury podniku na daný podnik
 (Matěj Bednář)

2013, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ziy7g/ | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku XYZ/Financial Analysis of Company XYZ
 (Lenka Novotná)

2009, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/20857 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Finanční analýza podniku/Financial Analysis of an Enterprise
 (Michaela Drobná)

2010, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/26248 | Finance a účetnictví / Účetnictví a finanční řízení podniku | Theses on a related topic

Spokojenost zákazníků se službami hotelu XY
 (Nikola Pražáková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola podnikání a práva, a.s. / Vysoká škola podnikání a práva

http://theses.cz/id//vczve5// | Ekonomika a management / Podnikání a management v obchodě a službách | Theses on a related topic

Event marketing - návrh zlepšujících opatření pro konkrétní akci
 (Andrea OUDESOVÁ)

2014, Bakalářská práce, Fakulta ekonomická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//948dp0// | Ekonomika a management / Management obchodních činností | Theses on a related topic