Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

lidské zdraví

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

A quantitative-qualitative comparison of anglicisms in magazines for women and men
 (Veronika KONEČNÁ)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//d15wi0// | Filologie / Anglický jazyk a literatura | Theses on a related topic

Nástroj pro kvantitativní porovnávání anotace korpusu
 (Vlasta Ohlídalová)

2021, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wiavt/ | Filologie / Český jazyk se specializací počítačová lingvistika | Theses on a related topic

Kvantitativní srovnání publikací v oblasti znečištění prostředí mikroplasty a výdajů na výzkum a vývoj ve vybraných zemích EU
 (Klaudie Volhejnová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ymg60s// | Mezinárodní teritoriální studia / Mezinárodní rozvojová studia | Theses on a related topic

Biomonitoring znečištění atmosféry těžkými kovy na území severovýchodních Čech pomocí chemické analýzy mechu
 (Kateřina HEJZLAROVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0b5epy// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Theses on a related topic

Rezidua léčiv ve vodě - metody monitorování a jejich působení na lidské zdraví
 (Zuzana Krhounková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta biomedicínského inženýrství / ČVUT

http://theses.cz/id//9c6t9k// | Chyba / | Theses on a related topic

Voda a její úloha ve výživě a podpoře zdraví.
 (Aneta BENEŠOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4uv1yz// | Specializace v pedagogice / Výchova ke zdraví | Theses on a related topic