Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

cislo podminenosti

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Podmíněnost matic a výpočet čísla podmíněnosti
 (Jiří MOHL)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//d5xnxo// | Matematika / Matematika a její aplikace | Theses on a related topic

Podmíněnost řešení inverzních úloh při transformaci parametrů gravitačního pole Země
 (Jan VANÍK)

2015, Diplomová práce, Fakulta aplikovaných věd / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//1q48au// | Aplikované vědy a informatika / Matematické inženýrství | Theses on a related topic

Domain Decomposition for Mixed Finite Elements in Elasticity
 (Lukáš Malý)

2021, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/145890 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic

Efficient iterative methods and solvers for FEM analysis
 (Tomáš Luber)

2022, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/148531 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Výpočetní a aplikovaná matematika | Theses on a related topic