Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

maple

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Modelování s využitím Maple a MapleSim
 (Ján Švaňa)

2015, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dxh79/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Aplikace matematického software Maple pro výpočty v Gridu
 (Marián Kajsík)

2015, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tmeou/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Klasická řešení parciálních diferenciálních rovnic s programem Maple
 (Darina Brothánková)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/n2y5k/ | Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky | Theses on a related topic

Podpora výuky matematiky v LMS Moodle s využitím Maple T.A.
 (Milan Valúšek)

2016, Diplomová práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pd9kh/ | Aplikovaná informatika / Služby - výzkum, řízení a inovace | Theses on a related topic

Finanční modelování s využitím Maple
 (Václav Juren)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/va2sr/ | Matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Programovací jazyk Julia a jeho využití v Maple
 (Zita Kammermayerová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta informatiky / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cetq2/ | Aplikovaná informatika / | Theses on a related topic

Diferenciální a diferenční rovnice s programem Maple
 (Pavel Kříž)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pep3s/ | Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky | Theses on a related topic

Finanční analýza společnosti s využitím systému Maple
 (Matej Šuľan)

2019, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//mcd10f// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Hodnocení výkonnosti podniku s využitím software Maple
 (Barbora Kopečná)

2020, Diplomová práce, Vysoké učení technické v Brně

http://theses.cz/id//kl9vcn// | Ekonomika a management / | Theses on a related topic

Nekonečné řady s programem Maple
 (Karel Šrot)

2010, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/quzho/ | Matematika (čtyřleté) / Obecné otázky matematiky | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)