Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

maticova funkce

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Maticové trigonometrické funkce a jejich aplikace
 (Naďa Horáková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/aknur/ | Matematika / Matematika se zaměřením na vzdělávání | Theses on a related topic

Matice a maticové funkce
 (Martin Polášek)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ka6lu/ | Aplikovaná matematika / Finanční a pojistná matematika | Theses on a related topic

Maticové funkce a jejich aplikace
 (Ondřej Černý)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/re0bl/ | Matematika / Matematické modelování a numerické metody | Theses on a related topic

Konstrukce skoroperiodických posloupností a funkcí a homogenní lineární diferenční a diferenciální systémy
 (Michal Veselý)

2011, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d2y0y/ | Matematika (čtyřleté) / Matematická analýza | Theses on a related topic